Maskinringen Uppland. Maskinringen är lantbrukarnas egen förmedlingscentral för maskiner och arbetskraft. Maskinringens främsta syfte är att förbättra lönsamheten hos både köpare och säljare.

LRF - Lantbrukarnas Riksförbund. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog, och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen.