Tjänster

JORDBRUKSENTREPRENAD
Vi erbjuder i första hand ensilagekörning och flytgödselspridning. Traktorn vi arbetar med är en Massey Ferguson 6290 (-00). Till den finns bl.a. hackvagn, flytgödseltunna och vikplog.

MARKENTREPRENAD
Med vår grävlastare (Lännen 860S, -00) utför vi diverse markarbeten, såsom:

  • VA-grävningar
  • Dikning
  • Schaktning för grunder
  • Markplanering
  • Enskilda avlopp
  • Snöröjning
  • ... m.m.